Statut Przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 28

Warszawa, ul. Naruszewicza 15

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 /2017 dnia 30.11.2017 r.

Pobierz dokument w postaci pliku:
.docx (Microsoft Word)   |   .odt (Open Office)   |   .pdf