Rozkład dnia

plan

07:00 − 08:30
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i tematyczne, praca indywidualna, zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych
08:20 − 08:30
Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
08:30 − 09:00
Śniadanie
09:00 − 10:00
Zajęcia dydaktyczne, realizacja treści programowych, wycieczki piesze i autokarowe
10:00 − 10:15
Drugie śniadanie
10:15 − 11:45
Pobyt dzieci na świeżym powietrzu, swobodne zabawy lub zorganizowane przez nauczyciela zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy ruchowe (w zależności od pory roku i pogody)
11:45 − 12:00
Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
12:00 − 12:30
Obiad, drugie danie
12:30 − 13:00
Odpoczynek
13:00 − 14:00
Zajęcia dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, utrwalanie treści wprowadzonych w drugiej części dnia
14:00 − 14:15
Zabawa dowolna
14:15 − 14:30
Przygotowanie do posiłku
14:30 − 15:00
Zupa i podwieczorek
15:00 − 17:00
Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy tematyczne i dowolne, zabawy ruchowe, praca indywidualna oraz w zależności od pory roku zabawy w ogrodzie
Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców/opiekunów prawnych. Jest zgodny z nową podstawą programową z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz.356)