Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2021/2022

Rekrutacja na rok 2021/2021 rozpocznie się od 2 marca 2021 roku od godz. 13.00 i potrwa do 18 marca do godziny 20.00 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main!execute.action

Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, wydrukować go i złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

Więcej informacji dotyczących harmonogramu oraz zasad rekrutacji znajdą Państwo poniżej oraz na stronie Biura Edukacji m.st Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Wnioski w naszym przedszkolu są przyjmowane :

Poniedziałek      8:00 – 16:00

Wtorek               8:00 – 16:00

Środa                 9:00 – 17:00

Czwartek            8:00 – 16:00

Piątek                8:00 – 16:00

 

Proszę pamiętać: 

Rodzice mogą również przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

Proszę do wniosku składanym do przedszkola dołączyć wszystkie niezbędne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. W przypadku dużej ilości chętnych brak odpowiedniej dokumentacji (oświadczeń) sprawia, że taki wniosek może zostać odrzucony.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 1 marca
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca

godz. 13.00

18 marca

godz. 20.00 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym)  
2 marca

godz. 13.00

19 marca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
23 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
23 kwietnia

godz. 13.00

29 kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
4 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 4 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
16 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
16 czerwca

godz. 16.00

21 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym)  
16 czerwca 22 czerwca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
25 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych. 
25 czerwca

godz. 13.00

1 lipca

godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
2 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
  7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

Dni otwarte:

Zapraszamy Państwa na Dni Otwarte przedszkola, które odbędą się w dniach 4 i 11 marca 2021r., w godzinach 16:30 – 18:00.

Z uwagi na pandemię zapraszamy dzieci z rocznika 2018 z jednym rodzicem/opiekunem.

Strona internetowa ze szczegółowymi informacjami:
www.edukacja.warszawa.pl

 

Szanowni Rodzice 3-latków!

Czy z niepokojem myślicie o tym, jak Wasze dziecko zaadaptuje się w przedszkolu? Czy z drżeniem serca przypuszczacie, że pewnie nie będzie chciało zostać w przedszkolu i, że będzie płakać? Być może z obawą zastanawiacie się jak Ono będzie sobie bez Was radziło?
Jeśli dręczą Państwa takie wątpliwości to prosimy o dokładne przeczytanie tej informacji.

Małe dziecko, by mogło bez obaw i lęków zostać bez rodziców czy innej bliskiej osoby w nowym otoczeniu, musi je najpierw poznać. Dotyczy to i miejsca i osoby.

W naszym przedszkolu nowym dzieciom stwarzamy taką możliwość. Otóż w dniach 26, 27, 28 sierpnia 2020 roku w godzinach 10:00-12:00 przedszkole będzie otwarte dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców.

Panie nauczycielki, które od września będą zajmowały się Waszymi dziećmi, już teraz chcą im przybliżyć przedszkole by we wrześniu było to już miejsce znane i przyjazne:
– Będziemy wspólnie bawić się w sali zabaw
– Dzieci zapoznają się z toaletami oraz innymi ważnymi pomieszczeniami
– Na końcu będą też wyprawy do ogrodu

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z naszej oferty. Dla dobra dzieci rozpocznijmy ich kilkuletni pobyt w przedszkolu od pozytywnych wrażeń.

Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?

Już teraz zachęcaj i motywuj dziecko do:
– Samodzielnego mycia rączek
– Samodzielnego ubierania się
– Samodzielnego zjadania posiłków
– Korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego
– Malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny
– Chodzenia jak najwięcej i nie używania wózka

W przedszkolu posiłki nie są miksowane, tak więc już od teraz można zachęcać dziecko do gryzienia. Przyszły przedszkolak powinien rozstać się (zdecydowanie) z butelką i smoczkiem, to samo dotyczy pampersów.

Życzymy dzieciom, Państwu i sobie owocnej współpracy!

Adaptacja dla 3-latków

Program adaptacyjny “W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą” to spotkania adaptacyjne dla dzieci trzyletnich zapisanych do przedszkola. Spotkania zabawowe dla nowo przyjętych dzieci oraz ich rodziców organizowane są na terenie przedszkola w sierpniu. Ich celem jest maksymalne złagodzenie stresu adaptacyjnego u dzieci zaczynających edukację przedszkolną. Spotkania organizowane są przez 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ich trakcie dzieci poznają miejsce, w którym już niedługo będą przebywać bez rodziców, a także nauczycielki, które będą się nimi zajmowały od pierwszego września.