Rekrutacja

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

oraz postępowanie odwoławcze

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
  • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
    7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

 

Informacje odnośnie rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021

Terminy zapisów w systemie:
Od 3 marca do 19 marca 2020 rok

Terminy składania kart w przedszkolu:
Od 3 marca do 20 marca 2020r.
Codziennie w godzinach 8:00-11:00 lub 14:00-16:30

Dni otwarte w przedszkolu:
– 04.03.2020 r. (środa) – w godzinach  16:30-18:00
– 11.03.2019 r. (środa) – w godzinach 16:30-18:00

Spotkania adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci:
26,27,28 sierpnia 2020 roku w godzinach 10:00-12:00

Strona internetowa ze szczegółowymi informacjami:
www.edukacja.warszawa.pl

 

Szanowni Rodzice 3-latków!

Czy z niepokojem myślicie o tym, jak Wasze dziecko zaadaptuje się w przedszkolu? Czy z drżeniem serca przypuszczacie, że pewnie nie będzie chciało zostać w przedszkolu i, że będzie płakać? Być może z obawą zastanawiacie się jak Ono będzie sobie bez Was radziło?
Jeśli dręczą Państwa takie wątpliwości to prosimy o dokładne przeczytanie tej informacji.

Małe dziecko, by mogło bez obaw i lęków zostać bez rodziców czy innej bliskiej osoby w nowym otoczeniu, musi je najpierw poznać. Dotyczy to i miejsca i osoby.

W naszym przedszkolu nowym dzieciom stwarzamy taką możliwość. Otóż w dniach 26, 27, 28 sierpnia 2020 roku w godzinach 10:00-12:00 przedszkole będzie otwarte dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców.

Panie nauczycielki, które od września będą zajmowały się Waszymi dziećmi, już teraz chcą im przybliżyć przedszkole by we wrześniu było to już miejsce znane i przyjazne:
– Będziemy wspólnie bawić się w sali zabaw
– Dzieci zapoznają się z toaletami oraz innymi ważnymi pomieszczeniami
– Na końcu będą też wyprawy do ogrodu

Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców do skorzystania z naszej oferty. Dla dobra dzieci rozpocznijmy ich kilkuletni pobyt w przedszkolu od pozytywnych wrażeń.

Jak można ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu?

Już teraz zachęcaj i motywuj dziecko do:
– Samodzielnego mycia rączek
– Samodzielnego ubierania się
– Samodzielnego zjadania posiłków
– Korzystania z sedesu, używania papieru toaletowego
– Malowania farbami, rysowania kredkami, lepienia z plasteliny
– Chodzenia jak najwięcej i nie używania wózka

W przedszkolu posiłki nie są miksowane, tak więc już od teraz można zachęcać dziecko do gryzienia. Przyszły przedszkolak powinien rozstać się (zdecydowanie) z butelką i smoczkiem, to samo dotyczy pampersów.

Życzymy dzieciom, Państwu i sobie owocnej współpracy!

Adaptacja dla 3-latków

Program adaptacyjny “W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą” to spotkania adaptacyjne dla dzieci trzyletnich zapisanych do przedszkola. Spotkania zabawowe dla nowo przyjętych dzieci oraz ich rodziców organizowane są na terenie przedszkola w sierpniu. Ich celem jest maksymalne złagodzenie stresu adaptacyjnego u dzieci zaczynających edukację przedszkolną. Spotkania organizowane są przez 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. W ich trakcie dzieci poznają miejsce, w którym już niedługo będą przebywać bez rodziców, a także nauczycielki, które będą się nimi zajmowały od pierwszego września.